Nå kan du være med å peke ut byens viktigste kulturminner