Harstadregistrert tråler med 21 personer trengte hjelp – på vei til Tromsø