Vil ha billigere trygghetsalarm, men kommunedirektøren lurer på hvor pengene skal tas fra