– Sikkerheten til passasjerer og sjåfører blir ikke hørt