Norah Marielle (16) etterlyser sikkerhetstiltak til holdeplassen for det nye kollektivknutepunktet