Vegtrafikksentralen varsler om elg som oppholder seg i og langs veibanen på E10 ved Småvasslimyran i Evenes.