Har tatt i bruk deler av Evenes-hotellet som isolasjonshotell