Etterforsker grunnstøting med Seaworks-fartøy

foto