Innlagt på sykehus etter slagsmål mellom flere personer