– Skolen vil gi høyere status for alle studieretninger