Karrieren som forsvarsadvokat i kriminalsaker er ved veis ende for Tom

foto