Helse Nord: Forslag om at UNN Harstad skal overta oppgaver som Narvik har