– Vi ønsker å være et forbilde for andre bygdelag. Man må se muligheter og ikke begrensninger ved et avslag, sier Lossius.

Tirsdag ble lysene tent på den siste strekningen langs veien.

– Det er stor jubel i bygda. Et godt samarbeid med politikken og kommunen har gitt oss en vei med gatelys fra start til slutt. Vi har mange ungdommer som tar buss til både skole, trening og jobb fra krysset. De jublet ekstra mye i dag.

Det har vært en lang vei å gå for å få strekningen belyst.

– Det begynte med at vi i bygdelaget gikk inn med egne penger for å starte første etappe med gatelys, og så skulle kommunen drifte dem. I runde nummer to henvendte vi oss til politikerne og kommunen og fikk midler til en strekning, forteller Lossius.

– Så satte vi opp stolpene og alt selv på dugnad. På siste etappe fikk vi noen master Telenor skulle kaste, og vi ryddet skogen på dugnad. Kommunen drifter lysene.

Bygdelaget har tidligere vært kritisk til Harstad kommunes status som «Safe Community».

– Der er barn og sikkerhet i fokus, men vi følte oss forbigått. Nå kan vi trekke det tilbake. Med hånda på hjertet kan vi si at Harstad kommune bryr seg om alle.