Eiendomsskatten reduseres med 10 millioner i 2020: – En gledens dag

foto