Koronaen hindret feiring, men ikke markering av 98-årsdag

foto