Vil gå videre med anbudsprosessen - bare ett parti stemte mot

foto