- Kronisk dårlig dyrehold på et gårdsbruk i Sør-Troms, konkluderer både Mattilsynet og harstadpolitikerne

foto