Ny rapport: 83 som har mottatt tjenester fra kommunen er blitt alvorlig skadet