Fylkesrådet legger fram sin innstilling til tilbudsstruktur og kostnadsreduksjoner i de videregående skolene i Troms på til sammen 37 millioner kroner i 2015. Det betyr at den økonomiske utfordringen i sum er den samme som før, men fylkesrådet har valgt å prioritere det som betegnes som «en forsvarlig regional tilbudsstruktur så langt som mulig.»

I forslaget framgår det at det fortsatt skal være landbruksutdanning i Troms.

– Vi satser på grønt naturbruk på Gibostad. Dessverre tilsier den økonomiske situasjonen at vi ikke samtidig klarer å opprettholde Naturbruk på Rå, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

- Ett er at Naturbruk skal legges ned, det andre er at Helse og oppvekst skal flyttes til Stangnes. Det er også dramatisk, kommenterer Asbjørn Olafson. Han er tidligere ordfører i Kvæfjord og nå lærer på Rå.

Over minimum

Han erkjenner at skolen har slitt med elevtallet. Men nå har dette tatt seg opp.

– Forslaget fra fylkesrådet er litt spesielt når vi nå har 11 primærsøkere til VG1 Naturbruk til en klasse på 15.

Olafson viser til at 11 elever i en klasse på 15 er over det minimum som skal til for at en klasse skal kunne opprettholdes.

Han fremholder også skolens arbeid med å få tak i læreplasser.

– En av de store utfordringene er å finne læreplasser. Det har vi klart. Vi har fått til et samarbeid med Maskinentreprenørenes forening om 8 til 10 læreplasser i året. Men det ser ikke ut til at dette betyr noe, sier han. – De har bestemt seg for at naturbruk skal legges ned uansett.

Gir seg ikke

Forslaget fra Fylkesrådet skal opp i Fylkestinget. Olafson tror likevel ikke at utfallet blir annerledes. Men å gi seg uten sverdslag er ikke aktuelt.

– Fylkesrådet har jo flertall. Så det blir vanskelig å snu dette. Vi har veldig gode argumenter så vi vil forsøke å argumentere for Naturbruk, sier han.

– Og når det gjelder Helse og oppvekst, så flyttes 75 plasser til Stangnes. I dag har vi 63 elever. Vi blir sittende igjen med cirka 100 ordinære elevplasser. Det spørs hvor lang tid som går før vi er helt utradert.

Har kuttet mye

Olafsen synes også det er et poeng at Rå videregående skole allerede har kuttet mer enn nødvendig.

– Rå har tatt kutt som langt overskrider det som det er behov for, for å møte de innsparinger som kreves. Hvis alle skolene i Troms hadde tatt like store prosentvise kutt som Rå, hadde de spart dobbelt så mye som trengs for å få budsjettet i balanse, sier han.