Det er mange år siden Harstad har vært vertsby for et større vinteridrettsarrangement enn NM på ski, som arrangeres i Kilbotn siste helga i mars. Målrettet satsing fra flinke folk har gjort at Medkila skilag og IF Kilkam er ansett som gode nok for å samle den norske skieliten til oppgjør i sporet. Nå er målet flere store arrangement i byen. Det skal vi klare.

Les 68,47N her

For tre år siden kom daværende Statoil-sjef Helge Lund til Medkila og lanserte Statoil Drift Nord. Datoen var 21. mars 2012, og markerte et stemningsskifte i byen. Oljebransjen var på alvor på vei nordover med større tyngde. Men nå har også de største oljeoptimistene dempet entusiasmen – ting tar lengre tid enn mange utenfor bransjen kanskje trodde – og potensielle ringvirkninger er blitt spist opp av dalende oljepris og innstramninger. Men Harstad er bygd på nøktern optimisme og sterk tro på å klare seg ved egne krefter. Og industrien i byen har stor tro på fremtiden.

For Harstad har fått en ny mars-dato som vil stå som en milepæl i historien. 25. mars – hvis alt gikk etter planen, overtok Harstad mekaniske verksted landsdelens største tørrdokk. Den vil skape nye arbeidsplasser og ringvirkninger for mange av regionens bedrifter. En arbeidsplass på verftet, betyr ofte tre utenfor når oppdragene kommer inn. Nå i mars er også organisasjonen som skal stå for byggingen av byens nye signalbygg – Statoilbygget i sentrum på plass.

Samtidig skal det i regionen investeres milliarder i veier, gang- og sykkelstier, bru, skipsverksteder, tunneler, kjøpesentre, tomter, kontor- og leilighetsbygg.  Harstad fortsetter veksten – sakte men sikkert som Hålogalands viktigste handels- og serviceby. Det er hit mange av de store aktørene i regionen kommer for å kjøpe varer og tjenester. Det er hit tilreisende kommer for å bade, le og spise. Og snart blir den universitetsby også.

Vi har snakket med innbyggere som vil prege byen – og de som vil preges av den.

Med 68,47N vil Harstad Tidende skape nye fortellinger om Harstad. Vi mener framgangen trenger å bli trodd på og heiet på.

Så ta deg tid til å lese denne utgaven av 68°47N.  Her kan du lese om forventningene til Harstad og om folk som bor her. Om overraskelsen og gleden av å bo i ”verdens miste storby”, med nærhet til kultur, natur og opplevelser.

Du vil bli imponert over hvem og hva som er her, og hva som skjer på våre breddegrader.

Du ser det ikke før du tror det.

Les 68,47N her