Sikre på at Harstad gir flest stemmer til Arbeiderpartiet

foto