To milliarder til 1100 km oppgradert vei i Troms

foto