Høy fart resulterte i kollisjon med en personbil og brøytebil, nå er politiets reaksjon klar