I tøff konkurranse med firma fra hele verden vant de en historisk oljekontrakt