Barnet til Renate og Anders døde under fødsel: – Han fikk ikke leve

foto