Stort reiselivspotensial: – Men det kreves en felles satsing