Kaibygging er mest maskinelt arbeid, men arbeidernes handkraft er også nødvendig underveis. Hvis alt går etter planen, kan første båt legge til ved nykaia på Rødskjær i mai. Går det som Lennart Jensen i Harstad Havn håper, skal kaia tas i bruk enda tidligere. Foto: Jon Eirik Olsen

Den nye kaia tar form: – Et puslespill å få alt til å klaffe