Granulat lekker ut av sekker – kommunen lover å rydde opp