Slik er fremdriftsplanen for realisering av helsehuset

Foto: Skisse av Helsehuset ved UNN Harstad