XL- bygg åpner: – Står langt bedre rustet enn før

foto