Liket som ble funnet på Borkenes var et prematurt foster: Politiet vet ikke hvem som er foreldre til avdøde

foto