Fengslet etter butikktyveri og ruskjøring på moped i sentrum

foto