– Det har vært et fantastisk år for kulturhuset, med nesten 45.000 besøkende.

Det sier kulturhusdirektør Ola Løkholm.

Gjennom året er det solgt 44.755 billetter. Det er det beste tallet siden 1994 - da var det over 46.000 innom salene - med det tallet inkluderer tolv tusen som var på en av de mange konferansene som ble arrangert. Det er det nesten slutt på nå, så tallene for 2015 er i all hovedsak publikum som har vært på kulturarrangement. Dermed er 2015 det beste året for kulturhusets arrangementer siden starten.

Forplikter

– Vi er selvsagt veldig fornøyd. Men et slikt tall forplikter. Vi vil gjerne ligge rundt 45000 besøkende; det gir en stabil økonomi og et positivt resultat, sier Løkholm.

Budsjettet er på 24 millioner kroner, og tallene ser ut til å ende som planlagt.

Formelen for å nå slike høye publikumstall er et jevnt og godt program, der man har tatt noen sjanser, ifølge Løkholm.

– Man må ha ryggrad for å kunne ta noen sjanser, og det har vi. Og heldigvis har publikum tatt godt imot programpostene der vi har satset ekstra, sier han og drar frem konserten med Brit Floyd som eksempel på et arrangement der kulturhuset har satset høyere enn vanlig.

Åpningen av Stormen kulturhus i Bodø har gjort det lettere å ta slike sjanser. Kulturhusene samarbeider om produksjonene, og får ned kostnadene.

Samtidig har det blitt dyrere å gå på kulturhuset, uten at det ser ut til prege besøkstallene.

– Det virker som at hvis folk vil gå på noe, så gjør de det. Vi prøver å holde prisene nede der vi kan, for å øke tilgjengeligheten for folk flest, sier Løkholm.

Lokal suksess

Det er ikke bare kjente artister og store band som drar folk til kulturhuset. Også lokale produksjoner har satt sitt preg på kulturåret 2015.

– Det er en fin trend at det lokale kulturlivet tar sjansen på å bruke kulturhuset - og de lykkes. For Harstads kulturliv utmerker seg med variasjon, kvalitet og kreativitet i sine oppsetninger.

Julespillet ble i år den mest sette oppsetningen gjennom tidene. Magnus Wærness satte opp tre forestillinger av sitt juleshow; sangteateret Drops har spilt forestillingen «Candy Western» seks ganger i løpet av et år. Mine Damer har vært i Storsalen; det samme har Tre stemmer med Jørn Heyerdahl Pedersen, Finn-Ero Bustadmo og Dag Erik Enoksen - og ikke minst kulturskolen med sin store trollmann-oppsetning.

– Publikum virker også å ha tatt inn over seg alvoret med Forsvarets musikkorps Nord-Norge, for vi ser en økt oppslutning rundt korpsets konserter.

Lyktes ikke

En satsing som ikke ble vellykket, var satsingen på ”Artist in Residence” - eller hus-artist, der vedkommende fikk gjøre spesielle oppsetninger i løpet av et år. Lars Bremnes var først ut i 2014, så ble Ingvild Holte Bygdnes valgt som huskunstner i 2015. Det fungerte ikke som planlagt.

– Hun begynte som frilans skuespiller samtidig, og fikk veldig mange oppdrag, så det har ikke blitt som vi hadde tenkt. Hun har gjennomført to produksjoner, men den tredje er utsatt til engang på høsten 2016. Dermed har vi heller ikke utnevnt noe ny huskunstner, sier Løkholm, som også må skaffe ekstraordinære tilskudd hvis ordningen skal fortsette.

En av de større endringene som kommer fra 2016, er at kulturhuset selv overtar serveringen i sammenheng med forestillingene.

– Det blir servering i foajeene, med mulighet for å kjøpe og forhåndsbestille mineralvann, øl og vin. Vi har registrert at folk ønsker en bedre ramme rundt enkelte av forestillingene, og det ønsker vi å gjøre noe med, og starter med servering i forbindelse med Nyttårskonserten nå i januar, sier Løkholm.

Nytt billettsystem

En annen endring, er at billettsystemet endres.

– Vi skifter leverandør, og går fra Billettservice til Dialog eXe, et Bodøbasert firma, som også har systemet vi bruker på kinoen. Dermed kan folk kjøpe billetter på kulturhuset på dagtid og på kinoen på kveldstid - eller bruke e-billettsystemet via mobiltelefon eller datamaskin. Jeg tror det vil øke tilgjengeligheten, sier Løkholm. Alle festspillbillettene vil bli solgt gjennom dette systemet, og kulturhuset går over til det nye systemet i juli.

Når det gjelder programmet for 2016, er deler av det allerede lagt ut - også det som kommer til høsten.

– Det er en klar tendens at folk planlegger lenger tid i forveien, så store deler av høstprogrammet er allerede lagt. Det ser veldig bra ut for 2016, med god scenekunst og danseprogram. I tillegg fortsetter vi samarbeidet med andre kulturhus, og satser enda mer på lokale artister, blant annet ved å gi mentorhjelp til de unge artistene som skal ut i vår ”Med venner”-konsept. Vi skal både utvikle oss som hus, men også bidra til å utvikle våre lokale artister og kulturliv.

Brit Floyd ble hentet i fellesskap med Stormen konserthus i Bodø, et samarbeid som hjelper kulturhuset til å ta sjanser.
Ingvild Holthe Bygdnes ble den siste ”Artist in Residence”. Foto: Øivind Arvola
Flere av de lokale oppsetningene har vært en suksess. her fra ”Trollmannen fra Oz”, der kulturhuset, kulturskolen og Forsvarets musikkorps Nord-Norge samarbeidet. Foto: Øivind Arvola