Russen i Harstad mintes de som har mistet livet i trafikken. De siste årene har en rekke unge mennesker i Norge mistet livet i trafikken i forbindelse med russefeiringen.

Torsdag formiddag var alle nødetater på plass sammen med flere andre og over 200 russ i Generalhagen i sentrum.

- Vi skal gå i tog fra Storgata til Nordic Hall. Dette er en markering i forbindelse med aksjonen «Trafiksikker russ», forteller Kristina Solheim, som er president for rødrussen ved Heggen og Rå videregående skole.

I tillegg var det på plass flere fra russetyret ved Stangnes videregående skole i forbindelse med årets markering fra russen og en rekke nødetater.

Solstad Bregrevelsesbyrå kjørte foran russtyret som gikk med kors. Deretter fulgte russen. Alle byens nødetater og NAF var med på russens mamrkering i Harstad torsdag formiddag.

- Dette er en av de viktigste markeringen vi deltar i. Vi har tidligere deltatt i aksjonen Kraftak mot kreft. I dag er det aksjonen Trafikksikker russ som gjelder, sier Emilie Bergli Kristensen, som er medlem av årets russestyre ved Heggen.

- Trafikksikkerhet er viktig. Vi har alliert oss med mange som skal kjøre oss i russetiden. Det er snakk om sjåfører som ikke er påvirket av alkhol. Både medruss og foreldre bidrar i russetiden til å transportere russen trygt rundt i byen, sier Kristensen, før russen starter avgangen fra Storgata til Nordic Hall rorsdag formiddag.

Prest Peter Wilhelmsson fra Sandtorg menighet sørget for at ting skjedde i ordnede former før avmarsjen fra sentrum.

KLAR: Torsdag 29. april hadde russen 2016 i Harstad på seg russeutstyret for første gang. Her Marte Eliassen og Emilie Bergli Kristensen (russetyret). Foto: Tore Skadal
RUSS: Russ 2016 er i gang med årets første russemarkering i Harstad. Torsdag 29. april kom russedressene på.