Det ligger mye kraft i godt samarbeid. Derfor er det også naturlig at Harstad og Narvik er i samme regionråd.

Sagt på en annen måte: Det er helt nødvendig med et tettere og bedre samarbeid i regionen. Tiden for kretsmesterskap om et tollkontor eller noen få arbeidsplasser, er forbi. Mer enn noen gang gjelder det å tenke på hvordan regionen som helhet kan ha kraft og attraktivitet nok i seg til å stå imot Tromsø- og Bodø-suget. To regionråd i et så vidt lite område er ett for mye, og dagens konstruksjon har definitivt gått ut på dato.

At det er følelser i sving, spesielt i de mindre landkommunene, skal man selvsagt ha respekt for. Samtidig må også de løfte blikket og se at forutsetningene i 2018 er vesentlig annerledes enn de var for ti-tjue år siden. Noen evner å se nødvendigheten av å kakke seg på lag med andre, mens noen mener de har det aller best i Trangvika.

Når Ofoten regionråd nå kommer med en invitt til Sør-Troms regionråd om å innlede samtaler og se på en mulig sammenslåing, er det strengt tatt ikke noe å tenke på. På dette stadiet er det uforpliktende og ufarlig, og det synes vanskelig å se noe annet enn et mulighetsbilde. I så måte er det grunn til å bli overrasket over at Salangens ordfører ble provosert over at temaet ble diskutert i torsdagens møte i Sør-Troms regionråd. Ordførerens innvendig var at slike samtaler ikke kan finne sted før den enkelte kommune har gjort nødvendige avklaringer.

Det er opplagt at den enkelte kommune skal ivaretas og høres, men det er ikke noe motsetningsforhold mellom dette og det å snakke relativt uforpliktende med naboen. I denne saken er det tvert imot en styrke å kjøre flere prosesser samtidig.