Leder Inge Fagerland og økonomileder Sverre Vigstad i Norsk Folkehjelp Harstad var, sammen med frammøtte medarbeidere, fornøyde mottakere av en helt ny snøskuter. Fornøyde var også regionsjef Kåre Markussen i Sparebank 1 Nord-Norge, Knut Granås i Best Marin Båtsenteret Harstad og Espen Eriksen i Chili Harstad.

Normalpris 170.000

Alle har bidratt på sitt vis til folkehjelpas nyanskaffelse. Sparebankens gavefond har gitt en tredel av det den nye snøskuteren kostet.

– I tillegg har vi sjøl stått for en tredel mens den siste tredelen kommer fra Justisdepartementet, som yter midler til redningsteknisk utstyr, forteller Fagerland og Vigstad.

Skuteren koster i normalt utsalg 170.000 kroner. Det inkluderer tilhenger og slede.

– Det ville blitt tøft å ta hele kostnaden selv, konstaterer økonomilederen.

Laget for arbeid

At det er behov for en ekstra snøskuter i korpset vises tydelig ved større arrangementer og når det er snakk om redningsoppdrag.

– Det blir lite effektiv med kun én skuter. Og det bidrar til mannskapenes trygghet å sende ut to. Dessuten er det, under et så langt løp som Hinnøyløpet, behov for å ha flere poster. Da er det greit med to skutere, sier Vigstad.

Ifølge Knut Granås er skuteren et arbeidsredskap.

– Det er ikke en rekreasjonsskuter. Den er laget for arbeid, som å kjøre opp løyper. Rett og slett for å kjøre sakte med. Mens andre skutere kjøles best ved kjørefart, har denne ei egen vifte slik at den gjerne kan gå på tomgang og likevel ha kjøling, sier han.

– Det gjør den egnet som strømkilde dersom det er behov for ekstra lys i rasområder, sier Vigstad.

Nå skal det trenes

Og Kåre Markussen sier at dette føyer seg inn i rekken av gode formål gavefondet yter midler til.

– Vi engasjerer oss i lokalmiljøet. Dette er en del av vår satsing på samfunnsnyttige formål, sier han.

Snart kan Inge Fagerland, Sverre Vigstad og de andre i Norsk Folkehjelp Harstad ta doningen i bruk.

– Det er en større modell enn den vi har, så vi trenger å trene før det blir alvor, og bruk for den i vinter, sier de.

foto
Leder i Norsk Folkehjelp Harstad Inge Fagerland får her overrakt Sparebank 1 Nord-Norges gave fra regionsjef Kåre Markussen. Til venstre Knut Granås i Best Marin Båtsenteret Harstad, Fagerland, Espen Eriksen i Chili Harstad, økonomileder i Norsk Folkehjelp Harstad, Sverre Vigstad og Kåre Markussen. Foto: Ivar L. Paulsen