Per-Willy: – Jeg tror vi kan slå fast at dette blir fire nye år

foto