Dømt for å ha utøvd vold mot samboer, dom opphevet i ankesaken fordi paret ikke var samboere likevel

foto