Reagerer på overgrodd boligområde: «Det er ikke kantslått på noen veier i boligfeltet …»