Oppstartsvarselet ble sendt til Sortland kommune 18. januar, og skal dermed trolig behandles av den politiske ledelsen i kommunen ganske snart.

«Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens reguleringsplan for Kvartal 23 med en ny. Ønsket er å åpne for en videre utbygging av Sortland senter mot øst. samt bygging av et konferansehotell og eventuelt boliger som et signalbygg i 15 etasjer på utvidet fylling mot sjøen. Videre ses det på muligheten for etablering av en offentlig park/bypark. Adkomsten til området tenkes som en forlengelse av Kjempenhøy fra krysset med Sjøgata mot øst på utvidet fylling,» skriver Norconsult i oppstartsvarselet.

Kan ta et år

Men byråkratiets hjul ruller sakte, og eiendomsutvikler Jan Erik Johnsen i Johnsen eiendom er tydelig på at dette bare er begynnelsen.

– Det som skjer nå, er ikke annet enn at det er sendt inn til kommunen som planarbeid. Det starter ganske straks, sier han.

Johnsen regner med at planarbeidet vil ta ca. et år.

– Når det gjelder selve byggingen, skjer det nok ikke noe spesielt før på slutten av året, sier han.

Planene skal blant annet ut på høring, for å få inn alle relevante innspill. Det skal også avholdes nabomøter, og om det kommer innsigelser på planene, kan det bety flere runder i formannskap og kommunestyre.

Ikke driver på plass

De har fremdeles ikke spikra noen avtale om eventuell bygging og drift av hotellet.

– Vi jobber hele tida med det, men det er ikke det som prioriteres mest i denne fasen. Vi må være sikker på at alt går i orden med planarbeidet før vi virkelig kan sette i gang.

Planarbeidet inkluderer også området hvor Sortland senter ligger i dag, og utvidelse av dette er tatt med i betraktningene.

Slik kan det nye hotellet bli seende ut fra sjøsiden. Foto: Tegning: Johnsen Eiendom