Yrket er kvinnedominert, men her er nesten halvparten menn