4-6 operasjoner og 50 polikliniske konsultasjoner ved UNN Harstad er utsatt

foto