Mette Dischington er lokallagsleder, hovedstyremedlem og brukermedvirker-ansvarlig i Gynkreftforeningen.

Den tidligere kreftkoordinatoren i kommunen gikk av med pensjon 1. mars i år. Dischington sier flere av pasientforeningene i Harstad siden januar har etterlyst nyrekruttering av stillingen som kreftkoordinator.

– Vi har sendt flere e-poster til både tidligere kommunedirektør, konstituert kommunedirektør Torill Skår og enhetsleder Øyvind Arntzen. E-postene ble sendt 26. januar, 7. februar og 30. mars. Så langt har vi bare fått ett svar, sier Dischington.

– Vi fikk etter hvert en telefon fra Arntzen der vi ble opplyst om at stillingen var utlyst, men kun igjennom kommunens hjemmesider, sier Dischington, som mener at denne stillingsannonsen også burde vært lagt ut på både NAV og annonseportalen Finn sine sider for å nå bredere ut.

– Arntzen fortalte videre at de hadde hatt første runde med intervju. I løpet av denne samtalen ble vi så invitert til andregangsintervju den 14. mars som brukermedvirker, noe vi syns var veldig bra, sier Dischington.

Men kvelden før andregangsintervjuet fikk de en avlysning, uten noen ny dato eller informasjon om hvorfor, noe de syns var merkelig.

Avlyste uten forklaring

Dischington sendte så en ny mail den 18. mars der hun etterlyste hva som hadde skjedd, og om det kom en ny dato. Denne e-posten ble heller ikke besvart av kommunen.

– Vi har etter invitasjonen til intervjuet gjort en god del forarbeid og involvert en rekke personer vi tenkte burde ha en mening om denne ansettelsen. Mye tid og energi som da var bortkastet, sier hun.

At kommunen ønsker å ha med brukerrepresentant, for så å avlyse uten noe forklaring, er merkelig mener Dischington.

– Det er rett og slett et brudd på tilliten man har til hele prosessen. Vi er nå i slutten av mai måned, og vi har vært uten kreftkoordinator i over tre måneder. En stilling som ble sagt opp i oktober 2022, sier Dischington.

Hun synes prosessen har vært langdryg og uryddig, og det har tatt altfor lang tid å få på plass en så viktig stilling for de kreftramma i kommunen.

– Vi hører rykter om at noen er ansatt, men har ikke fått noen tilbakemeldinger på våre henvendelser til kommunen. For de som er i behandling, eller er ferdig behandlet, er situasjonen fortvilt, sier hun.

Pakkeforløp Hjem har endelig blitt en realitet, men så mangler kommunen en koordinator til å ta seg av dette, sier Dischington.

Hva er en kreftkoordinator?

En kreftkoordinator i kommunen skal bistå med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. Her finner du oversikt over hvilke kommuner som har kreftkoordinator.

  • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.

  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.

  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

Harstad kommune opplyser på sine nettsider at de for tiden ikke har kreftkoordinator i kommunen.

Enhetsleder Øyvind Arntzen i Harstad kommune, skriver i en SMS til Harstad Tidende at kommunen har gitt tilbud til en søker.

Søkeren har ennå ikke signert avtalen, men hvis vedkommende signerer vil stillingen være besatt fra 1. august, skriver han.