Ber om innspill fra innbyggerne om byggene i det gamle oppvekstsenteret