Robin er allerede i gang med å reversere nedleggelsen av skolen