– Den nye skolen har et stort potensial til å bli veldig bra