Har innført nye rutiner i barnehage etter at det ble funnet avvik

foto