22-åring må i fengsel for funn av narkotika og ruspåvirket kjøring

foto