Til tross for renseanlegg til 100 millioner, har kloakkslam likevel blitt kjørt til Åsegarden og tømt i naturen

foto