Seks personer involvert i trafikkulykke på E10: – Utfordrende kjøreforhold